PREDSTAVITEV FIRME IN POGODBA O PRODAJI BLAGA NA DALJAVO

Smo specializirano storitveno trgovsko podjetje z lovsko opremo s poudarkom na optiki.
Firma: BELUGA, storitveno trgovsko podjetje, d. o. o., Ljubljana
Naslov: Slovenska c. 8, 1000 Ljubljana
Skrajšana firma: Beluga d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 8
Datum ustanovitve: 24. 10. 1990, Okrožno sodišce v Ljubljani Srg. 2002/06783, št. vložka 1/08780/00
Maticna številka: 5418941
Identifikacijska št. za DDV: SI58150048, smo davcni zavezanci
Osnovni kapital: 9.598,00 EUR
Tel./fax: ++ 386 1 25 10 880; GSM: 041 72 60 11
Elektronski naslov: info@beluga.si
Internetna stran: www.beluga.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V spletnem katalogu so vse cene maloprodajne z obracunanim DDV, izražene v evrih. Ponudba velja v casu narocila, pridržujemo pa si pravico do spremembe cen, s tem, da vas o morebitni spremembi cene obvestimo v casu vašega narocila. Dopušcamo možnost napak pri objavljenih opisih ali cenah izdelkov. Narocila so možna preko telefona. Vecina blaga je na zalogi in vam bo dostavljeno v roku 5 delavnih dni od dneva potrditve narocila, v obliki poslovnega paketa z odkupnino. V kolikor bo rok za dostavo daljši od 5 delavnih dni, vas bomo na to opozorili pred potrditvijo narocila. Stroške dostave nosi narocnik in niso zajeti v ceni blaga. Placajo se dostavljavcu Pošte Slovenija po ceniku za poslovne pakete in sicer, do 2 kg mase 5,22EUR za težje pakete od 2 kg pa 6.18 EUR. O morebitni spremembi cenika za dostavo vas bomo obvestili v casu narocila. Placilo blaga je po povzetju in se placa ob dostavi. Riziko transporta prevzame Beluga d.o.o. Morebitno poškodbo ali kolicinski manjko blaga, nam morate pisno javiti najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga. Morebitne pripombe, ugovore, zahtevke ali vprašanja lahko naslovite na naš naslov. Kupec ima pravico, da nas v 15 dneh pisno obvesti, da odstopa od pogodbe, ne da bi navedel razlog za svojo odlocitev, nato pa v roku 30 dni prodajalcu vrniti blago v nespremenjeni obliki in kolicini, skupaj z nepoškodovano embalažo, racunom, morebitno garancijo, navodilom za uporabo. Blago se vrne po pošti. Stroške vracila blaga nosi kupec. Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu najkasneje v roku 30 dni po prejetju pisnega obvestila o odstopu od pogodbe, vrnil celotno kupnino in poštne stroške prevzema, na njegov bancni racun. Vracilo v gotovini ali v obliki odkupnega paketa ni možno. Pravica do vracila ne velja za spodnje perilo in odprte ogrevalne blazinice. V primerih, ko smo narocili blago pri dobavitelju na posebno željo stranke, stranka ne more odstopiti od pogodbe. Na to dolocilo pa vas bomo izrecno opozorili še pred potrditvijo narocila. V primeru tako narocenega blaga lahko vzamemo do 40% are. Ara se v casu placila blaga odšteje od vrednosti nakupa. V primeru, da se stranka premisli in odstopi od nakupa, are ne vracamo. Poleg blaga boste prejeli racun, odvisno od vrste blaga pa lahko še garancijski list in navodilo za uporabo. Jezik komuniciranja je slovenšcina.

Z narocilom blaga se smatra, da je stranka seznanjena z dolocili pogodbe in jih sprejema. Pogodba je sestavni del kataloga in je dostopna na internetni strani in v tiskani obliki na sedežu podjetja. Morebitne spore bosta trgovec in kupec reševala sporazumno. V primeru, da do sporazumne rešitve ne pride, je za razrešitev spora pristojno sodišce po sedežu prodajalca.